Home > Het boek ‘Industial Textures’

Het boek ‘Industial Textures’

Het proces van onderzoek bij Industrial Textures wil Peter Slager gaan tonen in een boek. Dit boek zal niet uit tekst gaan bestaan, maar uit de structuren die ontwikkeld zijn bij Industrial Textures. Het zal een soort visuele reis worden langs allerlei taalbouwwerken. ‘Tekst’ en beeld zullen elkaar daarbij afwisselen. Spreads en losse pagina’s zullen uit het boek genomen worden en aangeboden worden als gelimiteerde prints en afdrukken in een grotere oplage.


Naast zijn grafisch ontwerppraktijk dat zich voor voornamelijk richt op boekvormgeving houdt het onderzoeken van nieuwe lettervormen hem al jaren bezig. Dit resulteerde in een aantal verschillende lettertypen. Inspiratie bij het letterontwerpen komen uit zijn omgeving en uit muziek. Voorbeelden zijn het lettertype Rooster, dat afgeleid is van ventilatieroosters, en het lettertype November, dat geïnspireerd is door de ‘herfstige’ muziek van Tom Waits.


Taalbouwwerken op papier

Het ontwerpen van boeken en lettertypen bracht hem geleidelijk op het inzicht dat bij het aanschouwen van bladspiegels van boekpagina’s, tekstvlakken opgebouwd uit letterkarakters structuur laten zien. Tezamen vormden deze letters, regels, tekstvlakken voor een bouwwerk. Hij zag taalbouwwerken op papier. Deze gedachtengang wilde hij gaan onderzoeken.

In 2015 bezocht hij ‘Landschaftspark Duisburg-Nord’ (Duitsland) om het te fotograferen. Deze foto’s vormden het uitgangspunt voor Industrial Textures. Het isoleren van lettervormen uit de foto’s was de eerste fase. Deze ‘letters’ vormen samen ‘een tekstbeeld’. Het toont gelijkenis met de structuur van de industriële architectuur waar het van afgeleid is. Beeld wordt ‘tekst’. Leesbaarheid is ondergeschikt.  De industriële texturen uit de collages zijn in de volgende fase vertaald naar een lettertype. Met dit lettertype creëert Slager texturen. Leesbaarheid is wederom niet belangrijk. Tekst wordt beeld.  In verschillende lagen is het mogelijk variatie en verdieping in de texturen aan te brengen.

Terug naar de basis van het boekontwerp. Het proces van onderzoek wil hij gaan tonen in een boek. Dit boek zal niet uit tekst gaan bestaan, maar uit de structuren die ontwikkeld zijn bij Industrial Textures. Het zal een soort visuele reis worden langs allerlei taalbouwwerken. ‘Tekst’ en beeld zullen elkaar daarbij afwisselen. Spreads en losse pagina’s zullen uit het boek genomen worden en aangeboden worden als gelimiteerde prints en afdrukken in een grotere oplage.

Hieronder wordt een aanzet getoond van het ontwerpproces. Dit proces is nog aan verandering onderhevig. Getoonde pagina’s kunnen nog wijzigen.

.

Voorbeelden van Boekspreads

schutblad met franse titelpagina
titel spread
inhoudsopgave spread
deeltitel spread
hoofdstuktitel spread
collagetekst spread
fotospread
structuurtekst spread
structuurtekst spread
structuurtekst spread
structuurtekst spread
structuurtekst spread
hoofdstuktitel spread
collagetekst spread

Industrial Textures

Cellebroedersweg 7a, Kampen
The Netherlands